Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

אורות שאול

ישיבת אורות שאול קבעה את מושבה בשכונת שפירא בתל אביב. הישיבה מפתחת שלושה מעגלים: מעגל פנימי של תלמוד תורה נוגע, מחובר לחיים, מהפך לב, ברוח תורת ארץ ישראל; מעגל מתרחב של שותפות בקהילה, ביחד עם גרעין מתיישבים בשכונה, ופתיחת דלתותיה לחיים הקהילתיים; מעגל רחב, עתידי, של שותפות בשיח היהודי המתקיים בעיר תל אביב, במרכזים התרבותיים והמחשבתיים. הישיבה היא ישיבת הסדר, פתוחה לתלמידים מכל רחבי הארץ, ונמצאת במסע התחדשות מתמיד

ypt.co.il 

accessibility