Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

 

המוסדות שלנו

אדיר במרום
איילת השחר
מדרשת הגולן
ישיבת תמ"ר
ישיבה תיכונית חספין
אלוני הבשן
רגבים בגולן
רגבים בעמק
רגבים כנרת
רגבים בנגב
רגבים בגולן לבנות
רגבים בנימין
בית מדרש ברקאי
אורות שאול

כניסה לעובדים

טופס הרשמה לקבלת מידע

רוח הגולן נוסדה בשנת 1980 במטרה לסייע לצעירים לממש את מרב הפוטנציאל שלהם.
במסגרת מוסדות חינוכיים ייחודיים. מקום מרכזי שמור לילדים ונערים ממשפחות בסיכון ומסביבות מגורים מוחלשות.
כיום מנהלת העמותה 13 מוסדות חינוך. 8 מהם נמצאים ברמת הגולן ושואבים שורשיות, שלווה ורוגע מהסביבה הנופית והחברתית.
מוסדות רוח הגולן מקנים לצעירים ידע, רקע מקצועי ספציפי, ערכים של אהבת התורה, אהבת העם והארץ.

הטופס נשלח בהצלחה!
נציגנו יעמוד איתך בקשר בימים הקרובים

accessibility