Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

בית מדרש ברקאי

בית מדרש "ברקאי" הוקם בשנת 2012 מתוך רצון לתת מענה לתלמידים מהמגזר החרדי המעוניינים לשלב לימודי קודש עם לימודי מקצוע לחיים.
מסלול הלימודים בשנה הראשונה הינו לתעודת בגרות (בגרות טכנולוגית: אנגלית, מתמטיקה, לשון) ובשנתיים הנוספות לימודים לתואר הנדסאי במקצועות המחשב.
בוגרי בית המדרש משתלבים בשוק ההיטק הישראלי- עולמי ובכך מבטיחים את עתידם הכלכלי והחברתי.
במוסד, צוות חם ומסור הקשוב לצרכהים של התלמידים, צוות פנימיה מקצועי היוצר אווירת משפחה גדולה, חוגים שונים ומגוונים, תרבות ופנאי, חדר כושר, מועדונית וכו' 

ybarkai.rgl.org.il

 

accessibility